دبستان احسان

ورود کاربر
سامانه آموزش مجازی احسان (ساما)
بیانیه‌‌های آموزشی

سازمان‌های آموزشی به معنای جامع خود نیازمند یک نقشه‌ی راه برای پیمودن مسیر علمی و مؤثر توسعه و ارتقای دانش‌آموزان هستند. تنوع نظریه‌های رشدی، تغییرات گوناگون تکنولوژی، پیشرفت‌های چشمگیر اطلاعاتی و هزاران تغییر پیش آمده در زندگی، همه و همه‌ اهرم‌های قدرتمندی در پیچیده شدن فرآیند تعلیم و تربیت دارند. ... بیشتر

گروه علوم
گروه علوم

آموزش علوم تجربی به کودکان، فرایندی تخصصی، مهارت محور و زمینه محور است که بسیاری مهارت‌های اجتماعی و توسعه‌ی زندگی شهروندی را در خود جای داده است. امروزه، آموزش علوم تجربی، نه فقط به عنوان یک فرآورده‌ی آموزشی، بلکه به عنوان یک پارادایم مستقل و مسلط بر فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، تبیین و تشریح گردیده است.

این آموزش‌ نقش هدایت‌گری در مثلث دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان را به همراه دارد. پر واضح است چنین روال‌هایی چند رشته‌ای بوده و امری مشارکتی و تعاملی را در طراحی و تنظیم آموزش‌ها را رقم می‌زند.

 تیم مدیریت دبستان احسان، این اهداف خطیر را تحت سرپرستی یک گروه تخصصی آموزشی قرار داده است تا قادر باشد آموزش‌های علوم تجربی را به بهترین شکل مدیریت کند. گروه آموزشی علوم تجربی، براساس بیانیه‌ی آموزشی هر پایه‌ی تحصیلی، طرح درس‌های مرتبط را طراحی کرده و اهرم‌های اساسی کلاس درس را، برای بهترین بهره‌برداری آموزشی فراهم می‌کند.

 کلاس‌های درس علوم تجربی، برای دانش‌آموزان دبستان احسان، جذاب و مملو از تجربیات عملی است که ارتباط بدون واسطه با طبیعت را فراهم می‌آورد. موضوعات گوناگون مانند نور، صدا، گرما، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، نجوم و . . . همه و همه بهانه‌هایی هستند تا خلاقیت دانش‌آموزان را تحریک کند. خلاقیتی که از متن هستی سرچشمه می‌گیرد و همواره شگفتی و عظمتی را در آن درک می‌کنند که نقش هدایت‌گر و راه برنده و روشنگر در سایر امور زندگی فرزندان دارد.