دبستان احسان

ورود کاربر
سامانه آموزش مجازی احسان (ساما)
بیانیه‌‌های آموزشی

سازمان‌های آموزشی به معنای جامع خود نیازمند یک نقشه‌ی راه برای پیمودن مسیر علمی و مؤثر توسعه و ارتقای دانش‌آموزان هستند. تنوع نظریه‌های رشدی، تغییرات گوناگون تکنولوژی، پیشرفت‌های چشمگیر اطلاعاتی و هزاران تغییر پیش آمده در زندگی، همه و همه‌ اهرم‌های قدرتمندی در پیچیده شدن فرآیند تعلیم و تربیت دارند.... بیشتر

گروه آموزه‌های اجتماعی
گروه آموزه‌های اجتماعی

مؤسسه‌ی احسان تأکید ویژه‌ای برآموزش مهارت‌های اجتماعی لازم به فرزندان دارد. لذا در تابستان ۱۳۹۴، سمیناری با این هدف برگزار شد و مهارت‌های اجتماعی دسته‌بندی و اولویت‌گذاری شد و در واحدهای مختلف مؤسسه، تقسیم موضوعی گردید.

شورای سرپرستی دبستان، اجرای آن مهارت‌ها را برای پایه های مختلف دبستان به عهده گرفته است.

لذا با این عنایت، آموزه‌های اجتماعی تبدیل به طرح درس شده تا با روی‌کردهای مناسب و روش‌های نوین، فرزندان‌مان واجد آن مهارت‌ها شوند.