پذیرش ۱۴۰۳-۱۴۰۴


پیش ثبت نام در پایه های پیش دبستان تا پنجم دبستان


تاریخ تولد مورد پذیرش در دبستان احسان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر است

پیش دبستان : ۱۳۹۷/۴/۱ تا ۱۳۹۸/۳/۳۱

اول دبستان: ۱۳۹۶/۴/۱ تا ۱۳۹۷/۳/۳۱

دوم دبستان : ۱۳۹۵/۴/۱ تا ۱۳۹۶/۳/۳۱

سوم دبستان : ۱۳۹۴/۴/۱ تا ۱۳۹۵/۳/۳۱

چهارم دبستان : ۱۳۹۳/۴/۱ تا ۱۳۹۴/۳/۳۱

پنجم دبستان : ۱۳۹۲/۴/۱ تا ۱۳۹۳/۳/۳۱

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲
عصرمانی و جشن نماز عصر-اسفند۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
احسان امام - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲