بزرگداشت فردوسی - اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید از کارگاه نساجی - اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
جشن نیمه شعبان - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲