بیانیه‌‌های آموزشی

سازمان‌های آموزشی به معنای جامع خود نیازمند یک نقشه‌ی راه برای پیمودن مسیر علمی و مؤثر توسعه و ارتقای دانش‌آموزان هستند. تنوع نظریه‌های رشدی، تغییرات گوناگون تکنولوژی، پیشرفت‌های چشمگیر اطلاعاتی و هزاران تغییر پیش آمده در زندگی، همه و همه‌ اهرم‌های قدرتمندی در پیچیده شدن فرآیند تعلیم و تربیت دارند. به خدمت گرفتن تک‌تک این تغییرات به منظور ایجاد بستری مناسب برای هدایت فرآیندهای مدرسه و کلاس درس نیازمند یک نقشه‌ی راه دقیق و حساب شده و آینده‌نگر است.

این نقشه‌ی راه در ادبیات علم تعلیم و تربیت با عنوان «بیانیه‌ی آموزشی» شناخته می‌شود. بیانیه‌ی آموزشی به مورد هر درس و در هر مقطع و پایه‌ی تحصیلی تنظیم و تدوین می‌گردد تا نقش راه‌بردی برای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و نیز چراغ راه علمی و عملی برای معلم داشته باشد. تیم مدیریتی دبستان احسان، پیش از راه‌اندازی فیزیکی آن اقدام به تدوین بیانیه‌های آموزشی نمود تا بتواند مسیر رشد بالنده و مستمری را برای مقطع دبستان که در برگیرنده‌ی پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین آموزش‌های دوران تحصیلی یک دانش‌آموز است رقم‌زند.

بر این اساس یک تیم راه‌بردی تشکیل شد تا کارگروه‌های تخصصی را در موضوعات گوناگون آموزش ایجاد کند و هر کارگروه به تدوین بیانیه‌ی آموزشی مربوط بپردازد. نتیجه‌ی تلاش کارگروه‌های تخصصی، در قالب اهداف کاملاً مشخص و قابل اندازه‌گیری تنظیم و در اختیار سرپرستان گروه‌های آموزشی قرار می‌گیرد تا مبتنی بر آن روال‌های تعلیمی در تمامی ارکان مدرسه طراحی و تنظیم گردد.

به اعتقاد تیم مدیران مؤسسه‌ی احسان، بیانیه‌های آموزشی بالاترین سند علمی قابل اتکا و ارزش‌مندی است که به کارگرفتن آن موجب حاصل آوردن تعلیم و تربیتی نوین خواهد شد. فرایندی که هم در نگرش‌های تربیتی و هم در روش‌های آموزشی مدرن، هم‌آوا و هماهنگ با اهداف عالی مؤسسه‌ی احسان می‌باشد.