گروه قرآن، نماز، هدیه‌های آسمانی

دبستان احسان که سال‌های آغازین خود را می‌گذراند از همین ابتدا برخی شوراهای تخصصی را تشکیل داده است تا در هر شورا با حضور صاحب نظران این بخش تصمیمات لازم را اتخاذ نماید

 یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه قرآن و نماز می‌باشد که در آن اهداف کلان و طرح درس‌ها مورد گفت‌و‌گو و ارزیابی قرار می‌گیرد و سپس رنگ اجرایی به خود خواهد گرفت.

 آموزش وضو گرفتن و خواندن نماز از کلاس دوم دبستان آغاز می‌شود و از ابتدای سال سوم دانش‌آموزان هر روز در مدرسه یک زنگ با عنوان زنگ نماز بر پا می‌کنند و در آن ضمن خواندن نماز ظهر با شیوه‌ی صحیح نماز خواندن، آداب آن و برخی داستان‌های مرتبط آشنا می‌شوند.

در برنامه‌ی صبح‌گاه مدرسه هر روز یکی از سوره‌های کوچک جزء سی قرآن کریم که در کار گروه قرآن و نماز مشخص شده است هم‌راه با صلواتی قبل و پس از تلاوت پخش می‌گردد و دانش‌آموزان با نوای پخش شده هم‌خوانی می‌نمایند.

سرودهای مذهبی که خاص دبستان سروده شده‌اند و در آن‌ها سعی شده است تا حتی‌المقدور تمامی مبانی دینی و مذهبی لحاظ شده باشد نیز از دیگر برنامه‌های صبح‌گاهی می‌باشد. ضمناً یک گروه متخصص، برنامه‌ی محتوای کلاسهای «هدیه‌های آسمانی» و پایش آن را با عنوان «طرح باران» تنظیم می‌کند.