گروه هنر

برنامه‌ی هنر دبستان احسان شامل دو بخش اصلی خوش‌نویسی(تحریری) و هنر می‌باشد. در بخش هنر فعالیت‌های دانش‌آموز خلاقیت محور می‌باشد و اساس آن بر تفکر و ذهنیت دانش‌آموز است.

هنر دبستان

شامل نقاشی (با مداد رنگی، پاستل و آبرنگ)، اریگامی، تلفیق نقاشی با اریگامی، کار دستی، جاگورتا، سفال و … می‌باشد. در هر پایه به فراخور توان دانش‌آموزان از برنامه‌های فوق در فعالیت‌های آنها گنجانده شده است.

خوش‌نویسی

تمرین خوش‌نویسی به صورت روزانه در برنامه‌ی فرزندان گنجانده شده است که باید هر روز مقدار مشخصی را که توسط معلم در کلاس گفته می‌شود بنویسند.

بیشتر فعالیت خط دانش‌آموزان کتاب خط تحریری آن‌هاست که در واقع کتاب فارسی به صورت خط تحریری در اختیار فراگیران قرار گرفته است.

در ابتدای هر درس آموزش کوتاهی از حروف قرار داده شد که به صورت ترام‌دار است و باید با دقت پر رنگ شود. یعنی به طور غیر مستقیم روش درست نوشتن حروف و کلمات را تمرین می‌کنند. چون خط، هنر دیر بازدهی است و در مدت ۳تا۵ سال مهارت فرزندان در خط تحریری پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.