گروه تربیت بدنی

دبستان احسان علاوه بر ورزش میدانی، در تمامی پایه‌ها ورزش تخصصی‌ای را دنبال می‌کند که علاوه برشنا برای همه‌ی پایه‌ها، برای پایه‌ی پیش دبستانی، اول و دوم، ورزش ژیمناستیک و برای پایه‌ی سوم و چهارم آمادگی جسمانی اجرا می‌شود.

اهداف اصلی کادر تربیت‌بدنی دبستان احسان، آموزش صحیح و اصولی شنا به صورت تخصصی و نیز حرکات و نرمش‌های پایه‌، آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، تقویت قوای جسمانی، انعطاف بدنی، افزایش تعادل، چابکی و سرعت در فراگیر می‌باشد.

انجام مسابقات مختلف ورزشی، آشنایی دانش‌آموزان با قوانین اکثر ورزش‌ها و بسیاری از موارد جذاب دیگرنیز از اهداف گروه تربیت‌بدنی می‌باشد.