آخرین مراسم نماز و قرآن رمضان - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
نمایش شلخته - کمک کردن در ماه رمضان - فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
جشنواره‌ی آیینه‌ها (کلاس نمایش) - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲