جلسه‌ی مادران و نوآموزان دوره‌ی ۴۰ - مرداد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
گلچین اردوگاه شهید باهنر - مرداد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲
اردوی پارک ساعی - مرداد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲