دبستان احسان

ورود کاربر
سامانه آموزش مجازی احسان (ساما)
بیانیه‌‌های آموزشی

سازمان‌های آموزشی به معنای جامع خود نیازمند یک نقشه‌ی راه برای پیمودن مسیر علمی و مؤثر توسعه و ارتقای دانش‌آموزان هستند. تنوع نظریه‌های رشدی، تغییرات گوناگون تکنولوژی، پیشرفت‌های چشمگیر اطلاعاتی و هزاران تغییر پیش آمده در زندگی، همه و همه‌ اهرم‌های قدرتمندی در پیچیده شدن فرآیند تعلیم و تربیت دارند. ... بیشتر

اردوی تله کابین توچال - اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
نیمه شعبان - اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
بزرگداشت استاد همایی - اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱