نمایش شلخته - کمک کردن در ماه رمضان - فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
جشنواره‌ی آیینه‌ها (کلاس نمایش) - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
کلاس زبان (روزنامه دیواری - سری چهارم) و ارائه‌های دانش‌آموزان - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲