نمایش شلخته - پذیرایی و کمک در منزل - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
جشن نیمه شعبان - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
اردوی باغ علم نوجوان - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲