دبستان احسان

ورود کاربر
سامانه آموزش مجازی احسان (ساما)
بیانیه‌‌های آموزشی

سازمان‌های آموزشی به معنای جامع خود نیازمند یک نقشه‌ی راه برای پیمودن مسیر علمی و مؤثر توسعه و ارتقای دانش‌آموزان هستند. تنوع نظریه‌های رشدی، تغییرات گوناگون تکنولوژی، پیشرفت‌های چشمگیر اطلاعاتی و هزاران تغییر پیش آمده در زندگی، همه و همه‌ اهرم‌های قدرتمندی در پیچیده شدن فرآیند تعلیم و تربیت دارند. ... بیشتر

احسان امام - نیمه‌ی شعبان اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
میلاد حضرت علی علیه‌السلام - بهمن ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
اردوی عصرمانی درمدرسه - بهمن ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱