اولین زنگ کلاس قرآن با رویکردی متفاوت - مهر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
آغاز سال تحصیلی نو و اعلام متفاوت کلاس بندی پایه دوم - مهر۱۴۰۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲
اردوی پارک مهرگان(طناب) - مرداد ماه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲