جشنواره‌ی آیینه‌ها (کلاس نمایش) - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
کلاس زبان (روزنامه دیواری - سری چهارم) و ارائه‌های دانش‌آموزان - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
اردوی باغ علم نوجوان - اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲